Revit

Naš inovativni tim DragonWooda pruža usluge Revit® za arhitektonske BIM (Building Information Modeling) projekte i njihove potrebe. U svetu se sve više koristi ovaj program prilikom projektovanja stambenih i poslovnih objekata.

Autodesk Revit je IT program koji se koristi za kreiranje 3D modela, izgleda, detalja kao i dokumentacije u arhitektonskim projektima. BIM je proces koji ukljucuje modelovanje i upotrebu inteligentnog 3D modela koji omogućava pregled informacija i relacija prilikom procesa projektovanja. Dizajn, vizualizacija, sumulacija kao i alati za kolaboraciju medju strukama omogućavaju bolju preglednost svim učesnicima u toku trajanja procesa projektovanja. Revit kao BIM alat olakšava ostvarenje projektnih i biznis ciljeva.

Revit parametarski model omogućava brz pristup svim relevantnim informacijama u projektu npr. količinama materijala njihovim fizičkim, termickim karakteristikama itd. Promene u modelu se ažuriraju u svim pripadajućim izgledima, detaljima i pratećoj dokumentaciji.

Revit model takodje nudi alate za detekciju sudara medju disciplinama.

Revit model

Revit usluga može pomoći klijentima da realizuju specifične BIM zahteve na određenom građevinskom projektu. Ova naše usluga Revita pruža mogućnost pravljenja detaljnijih i  preciznijih arhitektonskih rešenja pri projektovanju. Kroz rad sa celim dizajnerskim timom na jednom modelu, on omogućava veću transparentnost u više oblasti projektovanja i smanjuje greške po etapama izvođenja građevinskih radova. Iskusan tim naših Revit stručnjaka izuzetno je posvećena detaljima, sa širinom iskustva koje omogućava precizno i efikasno “modeliranje” koje je pouzdano i pravi značajne uštede klijentima.

 

  • Category : SERVICES