Cantina Erdevik

La cantina Erdevik si trova nel villaggio di Erdevik a Srem, sulle pendici occidentali di Fruska Gora. Leggermente stratificato, con due lati circondati da Fruška gora e altre due pianure, a 140 metri sul livello del mare e sulle pendici del Fruška gora, con tre splendidi laghi Erdevik è uno dei villaggi più belli di Srem.

 • Godina :
 • Lokacija :
 • Tip :
 • Kreativni direktor :
 • Vizuelizacija :
 • Portfolio :
 • Kategorija :
 • PROD-CATEGORY :
SHARE PROJECT

Vinarija Erdevik

Vinarija Erdevik

Vinarija Erdevik nalazi se u selu Erdevik u Sremu na zapadnim obroncima Fruške Gore.

Blago zatalasan, sa dve strane okrużen Fruškom gorom a sa druge dve ravnicama, na 140 metara nadmorske visine i na obroncima Fruške gore, sa tri prelepa jezera Erdevik je jedno od najlepših sela Srema.

 • Godina :
 • Lokacija : Erdevik
 • Tip :
 • Kreativni direktor :
 • Vizuelizacija :
 • Portfolio : Horeca
 • Kategorija : Horeca
 • PROD-CATEGORY :
Lokacija

Erdevik

Portfolio

Horeca

Kategorija

Horeca

SHARE PROJECT