Narodni muzej

Narodni muzej

Iako je osnovna delatnost DragonWooda opremanje enterijera u poslovne i privatne namene, imali smo čast i priliku da opremamo ustanove od kulturnog i javnog značaja. Narodni muzej i njegovo ponovno otvaranje bio je jedinstven doživljaj i za nas, jer smo upravo učestvovali u izradi zahtevnih delova enterijera za exponate, kao i za prostor koji je dobio svoju novu dimenziju posle previše godina čekanja. Polazište u osmišljavanju nove muzejske postavke, u čemu su učestvovali kustosi i dizajner Jelena Stefanović, Igor i Irena Stepančić, bilo je nastojanje da se uravnoteži kombinovanje konvencionalnog i inovativnog, da se omogući uvid u umetnost i prošlost.