Prednosti Revit-a u odnosu na konvencionalno projektovanje

Revit u startu nudi mnoge prednosti u odnosu na konvencionalu projektnu praksu koju pamtimo i koja sve više postaje spora i skupa. Revit se razlikuje od drugih projektnih 3D alata samom činjenicom da je njegov 3D model informacioni i parametarski što ga svrstava u BIM alate (Building Information Modeling) inače u svetu sve više standard , a negde već i isključiva praksa u projektovanju i izvođenju.

Njegovi elementi (zidovi, stubovi, međuspratne konstrukcije, krovovi plafoni, vrata prozori.. itd) imaju zadate realne fizičke, termičke i statičke osobina i materijale što model čini ekvivalentom realne građevine. Jednom uneti ti podaci čine bazu podataka iz koje sem vidljive dokumentacije (crteža) lako vadimo različite tipove informacija (količine materijala, faze u izvođenju, raznovrsne analize) ali i unosimo nove. Drugim rečima jedan zid u Revitu ima sve slojeve realnog zida, ima odgovarajuće materijale tih slojeva koji opet imaju odgovarajuće koficijente vezane za fiziku, termiku…itd.

Sem tačne količine materijala (predmer) u Revit-u možemo izvesti i analizu energetske efikasnosti objekta, analizu lokacije objekta (osunčanosti i osenčenosti), gubitke i dobitke toplote kroz zidove, analizu sistema u mašinskim instalacijama padove pritiska u sistemu itd… To nam govori o još jednoj posebnosti Revit-a, mogućnost da  na modelu može da radi više disciplina simultano i da se ceo proces jasno prati i na vreme izbegavaju sudari i druge nepredviđene situacije (Sinhron plan u realnom vremenu).

Revit je sistem koji u sebi integriše arhitekturu, konstrukciju, mašinske instalacije, elektro ViK …i za sve njih ima svojstvene alate. Sam proces projektovanja tj. modelovanja se, u najvećoj meri odvija u nizu horizontalnih preseka odnosno osnova, čiji broj nije ograničen. Ove osnove spratova  kao i vert. preseci, detalji su samo specifični pogledi na jedinstveni 3D model. Svaka izmena uneta u model se automatski ažurira u svim 2D pogledima i tabelama što je zbogom ponovnom crtanju koje pamtimo iz AutCad-a. Ovaj proces obezbeđuje konstantnu tačnost podataka u svim fazama: od idejnog rešenja do izrade detalja te izrade projektne dokumentacije.

Revit poseduje i moćne alate za vizuelizaciju poput Integracije sa VR Alatima, Real Time render aplikacijama I slično. Rad u Revit-u donosi nesaglediv broj pogodnosti i uštede u procesu analize, projektovanja ali i izvodjenja jer Revit u koordinaciji sa Navisworks i MS Project alatom omogućava vizualizaciju ghantograma i time bolje praćenje redosleda radova.